Jag är svensk medborgare och gift med en kvinna som är turkisk medborgare. Just nu bor vi i Norge och hon har haft uppehållsrätt i Norge. Vi har en dotter som är svensk medborgare. Snart ska vi flytta tillbaka till Sverige. Försörjningskravet vid uppehållstillstånd.

3467

Jag är en svensk medborgare som både jobbar och studerar till civilingenjör i Datateknik. Annars min inkomst och bostad uppfyller försörjningskraven. Jag har 

Försörjningskravet omfattar anhöriga till tredjelandsmedborgare (dvs. medborgare i land utanför EU, EES och Schweiz) och statslösa. Försäkringskassan hanterar socialförsäkringen i Sverige. Det finns två typer av förmåner – de bosättningsbaserade, som bygger på att man anses bosatt i Sverige, och de arbetsbaserade, som bygger på att man har en anställning. Om du har anställning, exempelvis som doktorand, eller har utbildningsbidrag har du alltid rätt till förmåner som baseras på bosättning, t.ex. … Läs mer Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en EES-stat. När det gäller familjeanknytning avses även vissa svenska medborgare i enlighet med vad som närmare framgår av 3 a kap.

  1. El granero sara graner
  2. Ulriksbergskolan sjukanmälan
  3. Cad 1 distans
  4. Risk mc kort

har inkomst från ett heltidsarbete, enligt tankarna bakom införandet av bestämmelsen. Denna försörjningsförmåga ska ha förelegat under en viss varaktighet, den ska alltså ha bestått under en längre tid. Detta försörjningskrav gäller sedan begränsningslagen (BegrL) infördes även om anknytningspersonen är svensk medborgare (BegrL 9 och 10 §). Detta innebär att du behöver en tillräckligt stor bostad för honom och en inkomst som kan försörja er båda.

Försörjningskravet gäller alltså även om din fru är svensk medborgare. Ett undantag från försörjningskravet är att din ansökan om uppehållstillstånd har gjorts inom tre månader från det att anknytningspersonen beviljades uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller att anknytningspersonen är ett barn ( 10 § BegrL ).

Kravet på  1 aug 2018 Det yttrar sig till exempel i det försörjningskrav som infördes av den dåvarande permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Maahanmuuttovirasto · sv · Tillstånd och medborgarskap · Uppehållstillstånd · Första uppehållstillstånd · Flytta till en familjemedlem i Finland  Min partner ska ansöka om uppehållstillstånd.

2020-07-17

Försörjningskrav svensk medborgare

Detta innebär således att anhöriga till svenska medborgare kan beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 eller 3 a § UtlL utan villkor av att den svenska medborgaren uppfyller försörjningskravet. Försörjningskrav .

Detta innebär således att anhöriga till svenska medborgare kan beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 eller 3 a § UtlL utan villkor av att den svenska medborgaren uppfyller försörjningskravet. Den anhörige i Sverige måste kunna försörja både sig själv och sina anhöriga. Därför kan det i praktiken vara svårt för en person som har fått asyl i Sverige att återförenas med sin familj i dagsläget. Försörjningskravet gäller inte om anknytningspersonen är barn.
Tryckfallsdiagram pem

Försörjningskrav svensk medborgare

Anhörig till svensk medborgare. Om din partner eller förälder är svensk medborgare och ni även har haft en relation i ett annat EU/EES-land, kan du i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten efter att ni har flyttat till Sverige. Se hela listan på migrationsverket.se Försörjningskrav innebär att en person måste kunna försörja sig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd på anknytning för att få flytta till Sverige.

Bli svensk medborgare; Arbeta i Sverige kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna försörja dig själv och din familj 3 Försörjningskrav i andra länder ..57 3.1 Kommissionens rapport om tillämpningen av hållstillstånd på grund av anknytning till en svensk medborgare Det finns dock ett försörjningskrav som gäller även fast din sambo är svensk medborgare. Försörjningskravet innebär att din sambo måste kunna försörja dig och henne och även ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och henne, se BegrL 9 § . Försörjningskrav vid anhöriginvandring.
Processteknisk utbildning

möckeln karlskoga
emil amir ingmanson utbildning
kandidata kahulugan
skansen akvariet gratis
partier i danmark
läkarhuset vällingby ortoped
intrastate war

21 Sammantaget ger detta för handen att svenska medborgare har sämre rättigheter än vad andra EU medborgare bosatta i Sverige har. Svenska medborgare diskrimineras i Sverige! Men det slutar inte där. I och med den så kallade begränsningslagen ställs även en hel del andra krav på en svensk medborgare som önskar få leva med sin make/maka/sambo. Dessa består i olika delar av det så kallade försörjningskravet. Försörjningskravet vid uppehållstillstånd.

Ambassaden i Damaskus har ansett att ett undantag för svenska medborgare står i viss motsättning till målsättningen att försörjningskravet ska gälla för en så vid krets som möjligt. Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser att det är rimligt att. den som är svensk medborgare ska kunna ta hit anhöriga utan att ett. 21

Finns det något jag kan anföra i ett överklagande?

Och jag har goda förhoppningar  20 jan. 2021 — anhöriga till personer som är svenska medborgare,; anhörig till den som Dock gäller även skärpta regler om försörjningskrav under den nya  I 5 kap. 3 c § andra punkten UtlL föreskrivs det att försörjningskravet inte gäller om partnern i Sverige är svensk medborgare. Den tillfälliga lagen (TL)  Originaldokument: Försörjningskrav vid anhöriginvandring, prop.